Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu Sp. z o.o. informuje, że z dniem 01.10.2019r. nastąpi likwidacja kasy w siedzibie spółki w Dzierzgoniu przy ul. Słowackiego 24. Mając na uwadze powyższe, wszystkich klientów uprzejmie prosimy o dokonywanie od tej daty wpłat należności za wodę i odprowadzanie ścieków za pośrednictwem przelewów bankowych, punktów kasowych w bankach czy agencjach pośrednictwa finansowego.

Informujemy również, iż nie będzie można dokonywać wpłat gotówkowych u inkasentów.

Poniżej podajemy numery kont bankowych, na które należy uiszczać wpłaty:

BS Dzierzgoń 15 8310 0002 0000 0576 2000 0020

PKO BP O/Kwidzyn 48 1020 1778 0000 2102 0003 8943