U W A G A !

Pamiętajmy o obowiązkowej legalizacji podliczników wody !

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu spółka z o.o. przypomina wszystkim odbiorcom korzystającym z wodomierzy – podliczników o obowiązku ich okresowej legalizacji lub wymiany.

Każdy wodomierz (zarówno główny jak i tzw. Podlicznik), którego wskazania są podstawą rozliczeń finansowych (w tym przypadku obniżenie opłaty za odbiór ścieków o koszt wody traconej bezpowrotnie), musi mieć ważną i nienaruszoną cechę legalizacyjną (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r Prawo o miarach t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 63 poz. 636, art.. 8a). Jeżeli takiej nie posiada, jego wskazania nie mogą być podstawą do pomniejszenia ilości ścieków wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej.

Przypominamy również, że wodomierz – podlicznik służący do rozliczenia ilości bezpowrotnie zużytej wody, montowany jest na koszt Odbiorcy. Także Odbiorca ponosi wszelkie koszty związane z jego wymianą, naprawą i legalizacją.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U 2008 nr 5 poz. 29) wodomierz powinien być legalizowany co 5 lat.

Przypominamy, że upłynięcie okresu legalizacji, zerwanie plomb, uszkodzenie wodomierza – podlicznika, będzie podstawą do zaprzestania rozliczania zużycia wody traconej bezpowrotnie.

Szanowni Odbiorcy!

         Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu
Sp. z o.o.  informuje, że w związku z ryzykiem zarażenia COVID-19, faktury za wodę i ścieki w miesiącu listopadzie zostały wystawione na podstawie zużycia wody za poprzednie miesiące.

         W miesiącu grudniu prosimy naszych Odbiorców o podawanie aktualnych stanów wodomierzy:

–  telefonicznie pod numerem telefonu 55 276 25 66

–  e-mail: rpwik_dz@obs.com.pl

         W przypadku nie podania stanu wodomierza faktura zostanie wystawiona ze średniej.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu Sp. z o.o. informuje, że z dniem 01.10.2019r. nastąpi likwidacja kasy w siedzibie spółki w Dzierzgoniu przy ul. Słowackiego 24. Mając na uwadze powyższe, wszystkich klientów uprzejmie prosimy o dokonywanie od tej daty wpłat należności za wodę i odprowadzanie ścieków za pośrednictwem przelewów bankowych, punktów kasowych w bankach czy agencjach pośrednictwa finansowego.

Informujemy również, iż nie będzie można dokonywać wpłat gotówkowych u inkasentów.

Poniżej podajemy numery kont bankowych, na które należy uiszczać wpłaty:

BS Dzierzgoń 15 8310 0002 0000 0576 2000 0020

PKO BP O/Kwidzyn 48 1020 1778 0000 2102 0003 8943