Zamawiający:

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 24, 82-440 Dzierzgoń

Tytuł przetargu:

Budowa odcinka sieci wodociągowej na trasie Bruk – Nowiec, gm. Dzierzgoń

CPV:

45231300-8

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony – Roboty budowlane

Warunki:Według SIWZ w załączeniu

Termin realizacji: do 15.12.2016r.

Osoba odpowiedzialna:Aleksander Ratajczak

Miejsce składania ofert:

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 24, 82-440 Dzierzgoń

Oferty można składać do:2016-09-23 godz. 11:00

Otwarcie ofert: 2016-09-23 godz. 11:30

Miejsce otwarcia ofert:

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 24, 82-440 Dzierzgoń

Kryteria wyboru:Według SIWZ w załączeniu

Wadium:4.000 PLN

Uwagi: Znak sprawy RPWiK.271.1.2016

Do pobrania

1. Ogłoszenie o zamówieniu Wodociąg Bruk-Nowiec  zam_306396

2. Wodociąg Bruk-Nowiec SIWZ