• imię i nazwisko IOD – Dariusz Klimowski
  • e-mail: IOD@fioi.org,
  • tel. 552394874,
  • adres Kancelarii IOD: 82-300 Elbląg, ul. Kosynierów Gdyńskich 25.