regulamin został ogłoszony w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia poniedziałek, 20 maja 2019 r. poz. 2413