ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
BURMISTRZ DZIERZGONIA Jolanta Szewczun

RADA NADZORCZA

PRZEWODNICZĄCY Lucyna Myślińska

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO Małgorzata Kwiatkowska

CZŁONKOWIE

Witold Grodziewicz

Andrzej Borkowski

Paweł Oryl

ZARZĄD

PREZES ZARZĄDU

Aleksander Ratajczak

telefon kontaktowy 504 251 333

a.ratajczak@rpwik.com.pl

PROKURENT

Anetta Machnacz

telefon kontaktowy 501 433 937

rpwik_dz@obs.com.pl