Zamówienie na zakup fabrycznie nowego pojazdu specjalnego ssąco płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji.

Nr sprawy 1/10/2021

Zamawiający: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu Spółka
z o.o., ul. Słowackiego 24, 82-440 Dzierzgoń, NIP 579 00 07 512

Tryb zamówienia: zamówienie sektorowe w trybie zapytania ofertowego

Wartość zamówienia: o wartości poniżej 428.000 euro

Termin składania oferty: 05.11.2021 r do godz. 12:00