Taryfa 2023-2026

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu informuje, że od dnia 22 listopada 2023 roku wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfa została zatwierdzona Decyzją GD.RZT.70.107.2023.OO.6 z dnia 7 listopada 2023r przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie z siedzibą w Gdańsku.

Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dz. u. z 2023r poz.537) taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny (PGW Wody Polskie)

Organ regulacyjny ogłosił zatwierdzoną taryfę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 14 listopada 2023r.

W związku z powyższym nowa taryfa obowiązuje od 22 listopada 2023r. Taryfa zatwierdzona została na okres 3 lat.

Link do publikacji na stronie Wód Polskich: https://wodypolskie.bip.gov.pl/fobjects/download/1580566/gd-rzt-70-107-2023-oo-6-taryfa-pdf.html

Pełna treść taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat na terenie gminy Dzierzgoń

Zgodnie z Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
nr GD.RET.070/92/D/2018.KC z dnia 21.05.2018 r. zamieszczoną na stronie biuletynu informacji publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 04.06.2018 r została zatwierdzona taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu Sp. z o.o.
na okres 3 lat, ceny i stawki opłat kształtują się następująco: